NOTICE Undefined variable: wp_27395vmu
in /domains/lukstransa.com/public_html/ip_cms/includes/error_handler.php on line 93

NOTICE Undefined variable: wp_27395vmu
in /domains/lukstransa.com/public_html/ip_cms/includes/autoloader.php on line 106

NOTICE Undefined variable: wp_27395vmu
in /domains/lukstransa.com/public_html/ip_cms/frontend/init.php on line 34

NOTICE Undefined variable: wp_27395vmu
in /domains/lukstransa.com/public_html/ip_cms/includes/db_system.php on line 133

Kontakt

NOTICE Undefined variable: wp_27395vmu
in /domains/lukstransa.com/public_html/ip_themes/lt_pagan/main.php on line 39

Lukstransa Sp. z o.o.
ul. T. Boya-Żeleńskiego 12
35-105 Rzeszów

Telefon   +48 17 7844077
Fax        +48 17 7844987
www       http://www.lukstransa.com
e-mail     biuro@lukstransa.com

gg         124567
skype     lukstransa

NIP PL8133674285, Regon 180880412, Wpis do KRS nr 0000431732,
Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejetrowany w dniu 31-08-2012, wyskość kapitału zakładowego 20 000,00 PLN, wpłacony w całości.

insert into `ip_log` set `module` = '', `name` = '', value_str='', value_int=NULL, value_float=NULL No such file or directory

NOTICE Undefined variable: wp_27395vmu
in /domains/lukstransa.com/public_html/ip_cms/frontend/bootstrap.php on line 99

insert into `ip_log` set `module` = '', `name` = '', value_str='', value_int=NULL, value_float=NULL No such file or directory

NOTICE Undefined variable: wp_27395vmu
in /domains/lukstransa.com/public_html/index.php on line 62